Monthly Archives: Grudzień 2009

ILOŚĆ CIEPŁA W CIELE

Na nieszczęście okazuje się, że określanie; ilości ciepła w ciele ma bardzo małe znaczenie? w praktyce. Gdy wchodzimy do zimnego po­koju i komentujemy fakt, że czuje się chłód,; nie mamy na myśli ilości ciepła w tym pokoju. Wielki zimny pokój może bowiem zawierać więcej ciepła niż mały ciepły pokój. Zwraca* my uwagę na temperaturę. Gdy przeprowadza­my badania nad ciepłem, nie zauważamy, aby przepływało ono zawsze z ciał zawierających większą ilość ciepła do ciał zawierających mniejszą jego ilość. Gdyby tak było, ciepło by się przelewało z naszego zimnego pokoju do włączonego elektrycznego piecyka, a nie na odwrót. Wielkością, która określa kierunek przepływu ciepła, jest różnica temperatur, a nie różnica między całkowitymi ilościami energii. Ciepło zawsze płynie z ciał o wyższej tempe­raturze do ciał o niższej temperaturze.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

CIAŁO JEST GORĄCE

Ciało jest gorące, jeśli jego temperatura jest wyso­ka. To temperatura ma ważne znaczenie, nie zaś ilość ciepła. Lecz czym jest temperatura i czym różni się od ilości ciepła? Temperaturę bezpośrednio oce­niamy za pomocą naszych zmysłów. Konstru­ujemy też przyrządy pomiarowe, znane jako termometry, do wyznaczania jej wysokości. Ze wszystkich właściwości, które można wiązać z cieplnym zachowaniem się ciał, temperatura jest najbardziej znacząca. A jednak w naszym statystycznym modelu nie było żadnej wzmian­ki, która mogłaby wyjaśnić, czym jest tempe­ratura. Mówiliśmy o układach, posługując się takimi terminami, jak liczba i rodzaj cząstek (atomy, cząsteczki, elektrony), rodzaj kwantów (fonony, fotony), stan energetyczny, całkowita ilość energii, najbardziej prawdopodobny roz­kład i stopień nieuporządkowania.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!