//////

Miesięczne archiwum: Kwiecień 2010

OCZEKIWANA LICZBA

Oczeki­waną ich liczbę możemy z grubsza zapisać jako 5+2 (pięć, plus lub minus dwa), tzn. zakłada­jąc 40% błędu. Błąd jest mniejszy, lecz nadal spory. Z teorii prawdopodobieństwa wynika, że w przypadku dużych liczb błąd wynosi 1/j/N,gdzie N jest liczbą rzutów. Przy stu rzutach błąd zmniejsza się więc do 10%. Gdybyśmy wykonali niewiarygodną licizbę rzutów, np. 1022, błąd wynosiłby tylko 10~9%, czyli jedną miliardową^ część procenta. Nikt nie będzie się nas czepiać, jeśli zaniedbamy wszystkie inne uznamy tylko najbardziej prawdopodobną sytuację w przypadku takich liczb, jak ta. Liczby takie jak 1022 prowadzą do szczegól­nej, swoistej prostoty.

NATURA PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Jaka jest jednak natura najbardziej prawdopodobnego wyniku, na któ­rym obecnie powinniśmy skupić uwagę? Na mocy definicji jest to jedyny wynik, który może być osiągnięty przez większą liczbę kom­binacji niż każdy inny. Zawiera w sobie naj­większą liczbę możliwości. Jeśli wyrzucenie 1022 reszek reprezentuje największy porzą­dek, związany z maksimum naszej wiedzy o     nim, to najbardziej prawdopodobny stan rzeczy reprezentuje największy nieporządek, któ­rego zupełnie nie znamy. Patrząc na to z innej strony widzimy, że wyrzucenie samych reszek nie przyzwala monecie w żadnym rzucie na swobodny wybór, czy upaść ma orłem czy resz­ką do góry, stan najbardziej prawdopodobny natomiast przyznaje jej największą liczbę stopni swobody.

RÓŻNE UKŁADY SEKWENCJI

Przy nakazie wyrzucenia samych reszek reszka, która pragnie stać się orłem (jeśli takie pragnienie można sobie wyobrazić), zagraża stanowi jako takiemu, natomiast po­dobnie nastrojona reszka należąca do najbar-j dziej prawdopodobnego stanu rzeczy ma możliwość przekonania jednego z orłów, aby stał i się reszką, i tym samym zaspokojenia swoich I ambicji bez zniszczenia tego stanu. Stan naj­bardziej prawdopodobny jest więc najbardziej trwały, ponieważ jest najmniej uporządkowany. Różne układy sekwencji mogą zawierać równą liczbę orłów i reszek. Różne sposoby | ich uporządkowania są zgodne z określonym stanem. Nasuwa się pokusa przeprowadzenia analogii ze społeczeństwem ludzkim w tym punkcie, lecz bądźmy silni i powstrzymajmy się od tego.