Monthly Archives: Czerwiec 2010

OCZEKIWANA LICZBA

Oczeki­waną ich liczbę możemy z grubsza zapisać jako 5+2 (pięć, plus lub minus dwa), tzn. zakłada­jąc 40% błędu. Błąd jest mniejszy, lecz nadal spory. Z teorii prawdopodobieństwa wynika, że w przypadku dużych liczb błąd wynosi 1/j/N,gdzie N jest liczbą rzutów. Przy stu rzutach błąd zmniejsza się więc do 10%. Gdybyśmy wykonali niewiarygodną licizbę rzutów, np. 1022, błąd wynosiłby tylko 10~9%, czyli jedną miliardową^ część procenta. Nikt nie będzie się nas czepiać, jeśli zaniedbamy wszystkie inne uznamy tylko najbardziej prawdopodobną sytuację w przypadku takich liczb, jak ta. Liczby takie jak 1022 prowadzą do szczegól­nej, swoistej prostoty.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

NATURA PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Jaka jest jednak natura najbardziej prawdopodobnego wyniku, na któ­rym obecnie powinniśmy skupić uwagę? Na mocy definicji jest to jedyny wynik, który może być osiągnięty przez większą liczbę kom­binacji niż każdy inny. Zawiera w sobie naj­większą liczbę możliwości. Jeśli wyrzucenie 1022 reszek reprezentuje największy porzą­dek, związany z maksimum naszej wiedzy o     nim, to najbardziej prawdopodobny stan rzeczy reprezentuje największy nieporządek, któ­rego zupełnie nie znamy. Patrząc na to z innej strony widzimy, że wyrzucenie samych reszek nie przyzwala monecie w żadnym rzucie na swobodny wybór, czy upaść ma orłem czy resz­ką do góry, stan najbardziej prawdopodobny natomiast przyznaje jej największą liczbę stopni swobody.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!