Monthly Archives: Czerwiec 2011

ODKRYCIE POGLĄDU

Jeśli nawet pogląd ten jest fałszywy, warto go przebadać. Nie tylko wyniesiemy z tych ba­dań głęboko zmodyfikowane pojęcia przestrzeni i czasu, lecz także odkryjemy, że trudno nie cieszyć się ideą rzeczy najbardziej osobliwej ze wszystkich astrofizykalnych rzeczy — ideą czarnej dziury.   Wszystko to wywodzi się z Einsteina zasady równoważności. Pojęcie masy grawitacyjnej wprowadza się w mechanice w dużej mierze w ten sam sposób jak pojęcie ładunku elek­trycznego w elektrostatyce. Staje się ona mia­rą siły pola grawitacyjnego otaczającego ciało lub, z operacyjnego punktu widzenia, wyznacz­nikiem wielkości przyspieszenia nadawanego otaczającym swobodnym ciałom.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

GRAWITACYJNA SYTUACJA

Z drugiej strony masa bezwładna jest wyznacznikiem wielkości przyspieszenia nadawanego ciałom naładowanym w polu elektromagnetycznym .Do opisu sytuacji czysto grawita­cyjnej (pojedyncze cząstki oddziałują tylko gra­witacyjnie, wyklucza się tym samym istnienie ciał sztywnych) nie jest potrzebne pojęcie ma­sy bezwładnej. Jednakże potwierdzono ekspe­rymentalnie, z dużą dokładnością, że masa gra­witacyjna ciała jest równa jego masie bez­władnej mimo ich całkowicie różnego pocho­dzenia. Jeśli przyjmiemy, że są one takie same, powinniśmy wyciągnąć wniosek, że zachowanie się obiektów w laboratorium umieszczonym w jednorodnym polu grawitacyjnym powinno być takie samo jak zachowanie się obiektów w laboratorium nie podlegającym grawitacji, a będącym w ruchu jednostajnie przyspieszo­nym.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!