Monthly Archives: Październik 2012

NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ

Przyroda na własną odpowiedzialność stawia im czoła i czyni to tak odważnie, że każdy na tym wygrywa. Przy­zwala elektronowi wysyłać taki foton, jaki się mu podoba (kolosalne ustępstwo) pod warun­kiem, że pochłonie go w czasie dozwolonym przez zasadę nieoznaczoności (westchnienie ulgi u konserwatystów). Ostoją tego systemu jest > kwant działania związany z oddziaływaniem  między elektronem i fotonem: składnikiem czasowym tego kwantu działania jest czas, jaki upływa między wysłaniem i pochłonięciem fo- ; tonu przez elektron, składnikiem energetycz­nym zaś — energia fotonu. Tak więc foton o    dużej energii musi być pochłonięty bardzo szybko po akcie wysłania, w przypadku zaś fotonów o małej energii czas między ich wy­słaniem i pochłonięciem może być dość długi.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

FOTON O DUŻEJ ENERGII

Tak więc foton o   dużej energii musi być pochłonięty bardzo szybko po akcie wysłania, w przypadku zaś fotonów o małej energii czas między ich wy­słaniem i pochłonięciem może być dość długi.j i W żadnych warunkach takie fotony nie mogą: uciec, tak więc w ogólnym rachunku nie na-: stępuje żadna strata ani energii, ani pędu i —j po uśrednieniu — zasady zachowania pozostają nienaruszone. Foton rzeczywisty może pojawić; się tylko wtedy, gdy energia i pęd są zachowane. Tę godną uwagi aktywność elektronu pole-tj gającą na wysłaniu i pochłanianiu fotonu nazy­wa się procesem wirtualnym, a fo­tony, których istnienie jest tylko efemeryczne fotonami wirtualnymi

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!