//////

Miesięczne archiwum: Październik 2012

OLBRZYMIE CIŚNIENIE

Taką siłą jest olbrzymie ciśnienie powstające wewnątrz gwiazdy kur­czącej się pod wpływem działania własnej gra­witacji. Siła ta może wgnieść elektrony w ją­dra i przekształcić gwiazdę w ciało złożone wy­łącznie z neutronów — w gwiazdę neutronową. Jest to obrazowa miara dążności elektronów ku swobodzie. Trzeba ciała wielkości gwiazdy, aby je przytrzymać w jednym miejscu. Ilekroć próbujemy w jakiś sposób zniewolić elektron, czy to przez zmuszenie go do przeby­wania wewnątrz ograniczonej przestrzeni, czy to przez skierowanie jego lotu ku szczelinie, przez którą ma przelecieć, tylekroć upiera się on przy swojej swobodzie działania i wykazuje to w charakterystyczny sposób. Elektron jed­nakże nie ogranicza się do biernych demonstra­cji. Może korzystać ze swej swobody przez na­ruszanie zasad zachowania energii i pędu.

ZNIEWOLENIE ELEKTRONU

Ilekroć próbujemy w jakiś sposób zniewolić elektron, czy to przez zmuszenie go do przeby­wania wewnątrz ograniczonej przestrzeni, czy to przez skierowanie jego lotu ku szczelinie, przez którą ma przelecieć, tylekroć upiera się on przy swojej swobodzie działania i wykazuje to w charakterystyczny sposób. Elektron jed­nakże nie ogranicza się do biernych demonstra­cji. Może korzystać ze swej swobody przez na­ruszanie zasad zachowania energii i pędu.Źródłem każdego promieniowania elektro­magnetycznego jest przyspieszenie lub opóźnia­nie ruchu cząstek naładowanych, głównie elek­tronów. Zanim pojawi się światło, muszą ist­nieć elektrony z nadmiarem energii. Ponieważ energia światła jest skupiona w paczkach zwa­nych fotonami, podstawowym procesem wy­twarzającym światło jest wysłanie fotonu przez elektron.