Monthly Archives: Lipiec 2013

ŹRÓDŁO PROMIENIOWANIA

Ale, oddaleni od źródła promieniowania, znajdując się w ja­kimś obszarze przestrzeni je otaczającej, nie będziemy zainteresowani całkowitym tempem wysyłania przez nie promieniowania, lecz tą jego ilością, jaka do nas dochodzi. W tym przy­padku pożyteczną miarą jest ilość energii, któ­ra pada na metr kwadratowy w ciągu sekundy. Nazywamy ją natężeniem promieniowania i mierzymy w watach na metr kwadratowy (W/m2). Natężenie promieniowania słonecznego na granicy atmosfery ziemskiej wynosi 1,3 ki­lowata na metr kwadratowy (1,3 kW/m2). Na­tężenie potężnego impulsu laserowego może dochodzić do 1010 kW/m2. Natężenie jest naj­bardziej użyteczną miarą, lecz nie jedyną.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

WSZYSTKIE FALE

Natężenie jest naj­bardziej użyteczną miarą, lecz nie jedyną. Cza­sami interesuje nas ilość energii aawartej w da­nej objętości promieniowania; używamy wtedy pojęcia gęstości energii — jest to jej ilość w metrze sześciennym strumienia promienio­wania w dowolnym momencie. Łatwo wykazać, że mnożąc gęstość energii przez prędkość fal promieniowania otrzymamy jego natężenie, wielkości te są więc ściśle związane. Skoro już jesteśmy przy falach, zwróćmy uwagę, że przenoszą one zarówno energię, jak i pęd. Każdy, kto został uderzony przez falę przy brzegu moi-za, wie, że fale niosą pęd. Wszystkie fale, jakakolwiek byłaby ich natura, niosą zarówno pęd, jak i energię.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!