Monthly Archives: Sierpień 2013

W CODZIENNYM DOŚWIADCZENIU

A także znane nam z codziennego do-! świadczenia pchnięcie jednego ciała przez inne; ma, u swej podstawy, pochodzenie elektromagnetyczne, magia więc rzeczywiście pojawiaj się w najbardziej powszednich zdarzeniach.A cóż jest bardziej powszedniego od rachun­ku, który musimy płacić za energię zużywaną! w domu? Magia cieniutką warstewką okrywa! definicję jednostki energii. W przypadku ener­gii kinetycznej jej jednostką jest energia ciała o    masie bezwładnej dwóch kilogramów poru­szającego się z prędkością jednego metra na I sekundę. Nazywamy tę jednostkę dżulem (J).l To właśnie za liczbę dżuli energii elektrycznej lub energii chemicznej zawartej w gazie, którą zużywamy głównie na wytworzenie ciepła w ten czy inny sposób, płacimy, regulując na-j sze rachunki za elektryczność i gaz.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

WYSOKIE RACHUNKI

Jak wyso­kie są te rachunki, zależy od tempa, w jakim; pożerają energię poszczególne urządzenia w na- szym domu. W instrukcji obsługi każdego urzą­dzenia elektrycznego jest podana liczba dżuli, które ono zużywa w ciągu sekundy. Możemy więc obliczyć, ile kosztuje nas każda sekunda działania urządzenia (nawiasem mówiąc, bardzo denerwujące są te wyliczenia). Tempo zu­żywania energii (ściślej — jej przekształcania,; gdyż energia podlega zasadzie zachowania) na­zywamy mocą, a jednostką mocy jest wat (W), i równy jednemu dżulowi na sekundę. Jeśli wasz piecyk elektryczny ma moc jednego kilowata, to przekształca na ciepło co najmniej 1000 dżułi energii elektrycznej w każdej sekundzie.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

WYTWARZANE CIEPŁO

Jeśli wasz piecyk elektryczny ma moc jednego kilowata, to przekształca na ciepło co najmniej 1000 dżułi energii elektrycznej w każdej sekundzie. Wa­sze ciało wytwarza ciepło w tempie około ośmiokrotnie mniejszym; ośmiu ludzi w pokoju może więc zastąpić działanie jednego piecyka elektrycznego. Przy szacowaniu światowych zasobów energetycznych dżul, jako jednostka energii, odgrywa równie ważną rolę w polity­ce i ekonomii, jak i w fizyce. Gdy przedmiotem naszego zainteresowania jest przenoszenie energii przez promieniowanie, obchodzi nas naturalnie nie tyle jej całkowita ilość, ile tempo jej przenoszenia.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!