//////

Miesięczne archiwum: Wrzesień 2013

ROZSZERZENIE POJĘCIA

Rozszerzmy teraz nasze pojęcie energii. Już na pierwszy rzut oka jest oczywiste, że energia kinetyczna spadającego ciała się zmienia. Ciało to w czasie upadku przyspiesza ruch i zwiększa energię kinetyczną. Dzieje się tak zgodnie z obowiązującym prawem ciężkości; energia kinetyczna ciała jest wprost proporcjonalna do drogi, którą spadające ciało przebywa. Wzrost energii kinetycznej ciała następuje podczas ruchu w polu grawitacyjnym od jednego punk­tu do drugiego. Jest jednak coś, co się nie zmie­nia. Jest to suma energii kinetycznej i pewnej wielkości, zależnej od położenia w tym polu. Tą wielkością jest charakterystyczna energia związana z każdym punktem pola i znana jako energia potencjalna.

ENERGIA POTENCJALNA

Jeśli ciało poru­sza się bez przeszkód z jednego punktu pola do innego, to suma jego energii potencjalnej i kinetycznej pozostaje stała. Przed upadkiem ciało ma zerową energię kinetyczną i pewną ilość energii potencjalnej, określoną przez jego położenie w polu grawitacyjnym. Po upadku traci ono energię potencjalną i zyskuje równą ilość energii kinetycznej. Całkowita energia ciała pozostaje stała .Pojęcie energii potencjalnej stosuje się rów­nież w opisie ruchu cząstek naładowanych w polach elektrycznych. Przyjętym w energe­tyce terminem potencjału określa się właśnie, jaką energię potencjalną ma cząstka o ładunku jednostkowym znajdująca się w punkcie, do którego się odnosi ten potencjał. Potencjał jest miarą zdolności wywołania ruchu ładunku elektrycznego.