Monthly Archives: Październik 2013

ENERGIA POTENCJALNA

Jeśli ciało poru­sza się bez przeszkód z jednego punktu pola do innego, to suma jego energii potencjalnej i kinetycznej pozostaje stała. Przed upadkiem ciało ma zerową energię kinetyczną i pewną ilość energii potencjalnej, określoną przez jego położenie w polu grawitacyjnym. Po upadku traci ono energię potencjalną i zyskuje równą ilość energii kinetycznej. Całkowita energia ciała pozostaje stała .Pojęcie energii potencjalnej stosuje się rów­nież w opisie ruchu cząstek naładowanych w polach elektrycznych. Przyjętym w energe­tyce terminem potencjału określa się właśnie, jaką energię potencjalną ma cząstka o ładunku jednostkowym znajdująca się w punkcie, do którego się odnosi ten potencjał. Potencjał jest miarą zdolności wywołania ruchu ładunku elektrycznego.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

OBJĘCIE POJĘCIEM

Pojęcie energii potencjalnej obejmuje również energię zmagazynowaną w ściśniętej lub rozciągniętej sprężynie. Ciało zawieszone na końcu sprężyny może drgać w dół i w górę. W takim ruchu ciało uzyskuje energię kinetyczną kosztem energii potencjal­nej (lub inaczej — zmagazynowanej energii ściśniętej sprężyny) i następnie oddaje tę ener­gię przy rozciągami! sprężyny. Ta zamiana energii potencjalnej w kinetyczną i na odwrót powtarza się w każdym cyklu drgania, lecz ich suma przez cały czas pozostaje stała. Energia potencjalna jest pojęciem, które musimy wy­korzystywać przy opisie wszelkich zjawisk, w których pojawiają się siły.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!

DZIĘKI ODCZUWALNOŚCI

Gdybyśmy nie byli tak przyzwyczajeni do tego, że trzymane w ręku rzeczy spadają, gdy

wypuścimy je z ręki, wydawałoby się nam zupełnie zagadkowe pojawienie się ruchu z ni­czego. To, że ciała zyskują ruch dzięki odczu­walnemu zmysłami pchnięciu, jest nam wiado­me już od dzieciństwa. Jednakże rzeczy umie­szczone w polu siły zaczynają się poruszać, mimo że nie widać czegokolwiek, co by je popychało. Czysta magia! A my zachowujemy się tak, jakby to wszystko było doskonale zro­zumiałe. Przestrzeń otaczająca naładowaną ku­lę nabywa nadzwyczajnej właściwości wprawia­nia w ruch naładowanych obiektów.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!