//////

Miesięczne archiwum: Sierpień 2016

ROZBUDOWA OBIEKTÓW

Pro­blem drugi dotyczy budowy i rozbudowy obiektów i    urządzeń, ich lokalizacji przestrzennej, liczby miejsc, cen.Szersze skutki społeczne i kulturalne skracania czasu pracy w tygodniu ujawniają się zazwyczaj w dłuższych okresach, w miarę upływu czasu. Wynika to z faktu, że zmiany w stylu życia i sposobie spędzania czasu nie są prostą konsekwencją zwiększania ilości czasu wol­nego, lecz zależą od nawyków ukształtowanych niekie­dy wieloletnią tradycją, od wzorów akceptowanych przez dane środowisko, od przyzwyczajeń i zaintereso­wań, jak również od konkretnych możliwości spędzania wolnego czasu zgodnie z tymi zainteresowaniami.