ANALIZA PRZESTRZENNA

Dysproporcje w uczestnictwie kulturalnym wiążą się ściśle z dysproporcjami stopnia rozwoju gospodar­czego. Nie jest to jednak zależność bezpośrednia. I tak najwyższemu w Polsce etapowi rozwoju ekonomicznego w województwie katowickim i związanemu z nim upo­wszechnieniu najprostszych przekazów kultury maso­wej nie towarzyszy np. wysoki wskaźnik czytelnictwa. Jakich zmian w omawianym zakresie oczekiwać na­leży w perspektywie końca stulecia? Wydaje się, że przede wszystkim zmniejszenia dotychczasowych roz­piętości pomiędzy województwami „zamożnymi” i „ubo­gimi” na rzecz różnic funkcjonalnych.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)