BIEG STRUMIENIA ŚWIATŁA

Gdybyśmy obserwowali bieg strumienia świa­tła w laboratorium kosmicznym, stwierdziliby­śmy, że jego prędkość jest wyraźnie mniejsza od oczekiwanej prędkości światła. Wielkość tych efektów zależałaby od równoważnej względnej prędkości odniesionej jednoznacznie do potencjału grawitacyjnego w danym punk­cie pola.Przewidywania powyższe zostały potwierdzo­ne w obserwacjach zjawisk zachodzących w słabych polach grawitacyjnych naszego Układu Słonecznego.Można wyprowadzić jednakże bardziej zaska­kujący wniosek. Istnieje graniczna wielkość po­tencjału grawitacyjnego, jego wartość krytycz­na, przy której długości promieniowe maleją do zera, zegary stają, a prędkość światła roz­chodzącego się w kierunku prostopadłym do toru kołowego równa się zeru. 

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)