CHARAKTERYSTYCZNE CZYNNIKI

Dwa czynniki charakteryzują więc stan naj­bardziej prawdopodobny. Jednym jest rozkład składników, np. równa liczba reszek i orłów, drugim — stopień nieuporządkowania. Co moż­na przyjąć za miarę nieuporządkowania? Najprościej — liczbę kombinacji najbar­dziej prawdopodobnego rozkładu orłów i re­szek. Oznaczmy tę liczbę przez C. W przypad­ku dwóch rzutów monetą C — 2: najpierw reszka, potem orzeł; najpierw orzeł, potem reszka. W przypadku dziesięciu rzutów monetą okazuje się, że C = 252, tzn. istnieją nie mniej niż 252 kombinacje, które zawierają pięć orłów pięć reszek. W przypadku 1022 rzutów mone­tą C jest liczbą astronomiczną (w przybliżeniu podniesione do potęgi 1022).

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)