CIĘŻKIE CZĄSTKI

A cóż możemy powiedzieć o tych wszystkich ciężkich cząstkach powstających w czasie zde­rzeń o wysokiej energii, takich jak hiperon A, hiperon 2, hiperon E i hiperon Q? Wyglądają jak cięższe wersje protonu i neutronu, wyko­rzystajmy więc pole mezonowe do wyjaśnienia oddziaływań między nimi. Jednak w wyko­rzystaniu tego pola nie możemy posuwać się zbyt daleko. Istnieje sporo procesów, w któ­rych uczestniczą hiperony i właśnie mezony, a których nie można wyjaśnić bez odwołania się do jeszcze innego pola kwantowego. Fak­tem jest bowiem, że żaden z hiperonów ani ża­den z mezonów nie jest cząstką trwałą.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)