COŚ WIĘCEJ

Czy stać nas więc na wariant B, czy nie jest to wariant woluntarystyczny — tego rodzaju stawiane czasem pytania trzeba, naszym zdaniem, uchylić jako niewła­ściwie sformułowane. Pytanie właściwe brzmi: w jaki sposób osiągnąć za­łożenia wariantu B? Sądzimy, że unowocześnienie pro­cesu nauczania (dzięki temu między innymi skrócenie jego długości) i wykorzystanie nowych technik (np. te­lewizji kablowej i zarejestrowanych na taśmie wykła­dów — na wyższych uczelniach), zmiany jego organiza­cji, współdziałanie instytucji kulturalnych (telewizji, domu kultury, klubów, stowarzyszeń kulturalnych) z instytucjami oświatowymi stworzą nowe możliwości, całkowicie zmieniające założenia kalkulacji nakładów na oświatę, opartych na tradycyjnych wskaźnikach.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)