DALSZE KWESTIE

Obok tego jednak wystąpią inne zjawiska — prowadzące do intensywnego korzystania z miejskiej sieci instytucji wypoczynku i kultury. Przede wszyst­kim poza sezonem urlopowym dni wolne spędzane bę­dą w mieście.Zachowany model sześciodniowych zajęć w tygodniu w szkołach w wielu krajach, które wprowadziły pię­ciodniowy tydzień pracy, okazał się dodatkowym czyn­nikiem zatrzymującym rodziny w domu w dni wolne od pracy. Zagadnienie to — bardzo doniosłe kulturo­wo zarówno dla dzieci, jak i rodziców — wymaga u naś poważnej analizy.Dalszą kwestią jest niepełne pokrywanie się dni wol­nych od pracy wśród członków rodziny, wynikające z zatrudnienia w różnych działach .

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)