DEFINICJA SIŁY

Definicję siły jako ma­sy pomnożonej przez przyspieszenie można za­stąpić inną. Siła działająca na ciało jest tem­pem zmiany jego pędu w czasie. Spadające cia­ło zyskuje pęd, ponieważ, jak mówimy, do­świadcza działania siły grawitacji. Zyskuje także energię kinetyczną wskutek zmiany swej grawitacyjnej energii potencjalnej. Siła i ener­gia potencjalna są pojęciami, które w opisie wiążą pole z ruchem ciała. Jednakże mimo to nasz opis ruchu zachowuje pamięć o magii: za­równo pęd, jak i energia kinetyczna zawierają w swoich definicjach tę tajemniczą wielkość masę bezwładną, której pojęcie, jak pamię­tacie, musieliśmy wprowadzić, aby zrozumieć ruch naładowanych cząstek w polu elektrycz­nym.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)