DO OPISU FAL

Do opisu fal można bardzo łatwo zastosować dynamiczne pojęcie pędu i energii, lecz za­uważmy, jak odmienne z punktu widzenia dy­namiki jest zachowanie się fal . Wzrost pędu i energii kinetycznej .cząstki prowadzi zawsze do wzrostu jej prędkości. Wzrost pręd­kości jest bowiem sposobem przyswajania ener­gii przez cząstkę. Jeśli zaś chodzi o falę, jej prędkość nie zmienia się. Prędkość jej jest bo­wiem określona przez właściwości ośrodka, w którym rozchodzi się ta fala. Fala przyswaja energię bez wzrostu prędkości. Wzrasta jej amplituda, prędkość natomiast pozostaje stała.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)