DOKŁADNA ODPOWIEDŹ

Aby jednak dać dokładną odpowiedź, potrze­bujemy opisać coś więcej. Musimy określić dwie wielkości. Jedną jest całkowity pęd ukła­du. W układzie stacjonarnym tyle samo cząstek i kwantów będzie miało jednakowe pod wzglę­dem wartości pędy skierowane w jedną stronę, co i w stronę przeciwną. W tych warunkach’ całkowity pęd będzie zerowy. Rozważanie po­ruszających się układów powinno doprowadzić nas do tajemnych rejonów termodynamiki re­latywistycznej, zatrzymajmy się więc przy w łych, prostych, codziennych sprawach. Drugą; wielkością, którą powinniśmy określić, jest całkowita energia układu. Tą wielkością jest suma energii kinetycznej i energii ruchu drgającego wszystkich składników układu.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)