DZIĘKI RUCHOWI ELEKTRONU

Jednakże energia ta zawdzięcza swe ist­nienie wyłącznie ruchowi elektronu — byłaby zerowa, gdyby elektron się nie poruszał, ponie­waż pola magnetyczne pojawiają się tylko wte­dy, gdy poruszają się ładunki elektryczne. Na­leżało więc rozpatrzyć tę energię jako część energii kinetycznej poruszającego się elektro­nu. Energia ta zresztą, podobnie jak energia kinetyczna, wzrasta proporcjonalnie do kwa­dratu prędkości elektronu przy niskich pręd­kościach. Jeśli przyjmiemy koncepcję, że ener­gia kinetyczna jest ściśle związana z masą bezwładną, musimy wyprowadzić wniosek, że część całkowitej masy bezwładnej elektronu znajduje się w otaczającej go przestrzeni.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)