ENERGIA KINETYCZNA ELEKTRONU

Nie ulega wątpliwości, że energia kinetyczna tego elektronu musi wzra­stać o ściśle określoną wielkość, równą jego utraconej energii potencjalnej. Inaczej runęła­by niechybnie nasza zasada zachowania energii. A jednak jak może się to dziać, jeśli wzrost jego prędkości jest ograniczony barierą pręd­kości światła?Paradoks nabiera ostrości, gdy mierzymy energię kinetyczną elektronu (przez ciepło, któ­re wytwarza, uderzając w metalową tarczę) stwierdzamy, że odpowiada ona dokładnie na­szym oczekiwaniom wywodzącym się z zasady zachowania energii. Energia potencjalna elek­tronu przekształca się w dokładnie taką samą ilość jego energii kinetycznej. Jeśli zaś zmie­rzymy prędkość elektronu, potwierdzimy prze­widywania szczególnej teorii względności.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)