FASCYNUJĄCY FAKT

Fascynujący jest fakt, że dokonała tego właś­nie klasyczna teoria zjawisk elektromagnetycz­nych! Wyobraźmy sobie elektron jako bilę po­ruszającą się ze stałą prędkością. W otaczającej go przestrzeni powstaje zarówno pole magne­tyczne, jak i zwykłe pole elektrostatyczne, po-. nieważ jego ładunek znajduje się w ruchu. Pole magnetyczne otaczające poruszający się elektron ma energię potencjalną. Możemy tę energię zsumować w całym polu — od po­wierzchni bili-elektronu do nieskończoności — aby dowiedzieć się, jaka jest całkowita energia tego pola. Ta sumaryczna wielkość będzie tym większa, im mniejszy promień przypiszemy bili, ponieważ gęstość energii przy powierzchni bili jest tym większa, im mniejszy jest jej pro­mień.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)