GOSPODAROWANIE CZASEM

Z punktu widzenia gospodarowania czasem niezbęd­ny jest rozwój dwu zasadniczych grup usług: zwiększających ilość czasu wolnego,    umożliwiających racjonalne wykorzystanie czasu wolnego.Nas interesuje przede wszystkim grupa druga, któ­ra obejmuje całą sferę urządzeń związanych z wyko­rzystaniem czasu wolnego, a więc instytucji i placówek kulturalnych, oświatowych, wypoczynkowo-rekreacyj- nych itp. Umożliwiają one bowiem spożytkowanie cza­su wolnego w skali dnia codziennego, jak też wypo­czynku sobotnio-niedzielnego oraz urlopowego.Przy pięciodniowym tygodniu pracy, nawet jeśli so­bota przeznaczona bywa na zajęcia i obowiązki, nie­dziela staje się dniem wypoczynku częściej aniżeli przy sześciodniowym tygodniu pracy.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)