GRAWITACYJNA SYTUACJA

Z drugiej strony masa bezwładna jest wyznacznikiem wielkości przyspieszenia nadawanego ciałom naładowanym w polu elektromagnetycznym .Do opisu sytuacji czysto grawita­cyjnej (pojedyncze cząstki oddziałują tylko gra­witacyjnie, wyklucza się tym samym istnienie ciał sztywnych) nie jest potrzebne pojęcie ma­sy bezwładnej. Jednakże potwierdzono ekspe­rymentalnie, z dużą dokładnością, że masa gra­witacyjna ciała jest równa jego masie bez­władnej mimo ich całkowicie różnego pocho­dzenia. Jeśli przyjmiemy, że są one takie same, powinniśmy wyciągnąć wniosek, że zachowanie się obiektów w laboratorium umieszczonym w jednorodnym polu grawitacyjnym powinno być takie samo jak zachowanie się obiektów w laboratorium nie podlegającym grawitacji, a będącym w ruchu jednostajnie przyspieszo­nym.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)