INNE POLA KWANTOWE

Pola kwantowe są inne. Nie ma ją żadnego źródła, są wszędzie obecne. Uwewnętrzniają się przez tworzenie i anihilację cząstek elementarnych zarówno rzeczywistych, jak i wirtualnych, zgodnie z regułami mecha­niki kwantowej. Cząstka jest rozpatrywana teo­retycznie jako wzbudzenie pola i pod każdym  względem jest w pełni od niego zależna. Najbardziej być może osobliwą cechą pól i kwantowych jest całkowita niezdolność do i trwania w spokoju. Jak pełne życia dzieci, ; zawsze poruszają się zrywami. Spokojna, opa­nowana, pełna bezruchu bierność nie wchodzi do arsenału ich możliwości. Nawet wtedy, gdy i nie ma wokół żadnej cząstki rzeczywistej, pola I te łagodnie, lecz nieustannie pulsują aktyw­nością. Nieprzerwanie tworzą cząstki i prawie natychmiast je unicestwiają, ciesząc się choćby przelotnym ich istnieniem w nigdy nie kończą­cym się wrzeniu.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)