INNE POWAŻNE ZADANIE

Inne poważne zadania systemu oświatowego związa­ne będą z szybko narastającą potrzebą uzupełniania, uaktualniania wykształcenia, z rozwojem tego, co określa się jako „kształcenie ciągłe”. I w tej dziedzinie oświata będzie mogła wywiązać się ze swych zadań je­dynie wtedy, kiedy nastąpi ściślejszy jej związek z in­stytucjami kulturowymi, polityką kulturalną. Rozpatrując perspektywy rozwoju oświaty w Polsce, traktujemy wykształcenie przede wszystkim jako dobro społeczne zapewniające rozwój kraju w wielu dziedzi­nach — w tym także w sferze kultury. Trzeba jednak zdawać sobie sprawę z faktu, iż wykształcenie nie jest dobrem przyjmowanym w sposób bezkonfliktowy.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)