INNE SPOJRZENIE

Spróbujmy raz jeszcze, bardziej ogólnie spojrzeć na prawdopodobne warianty rozwoju uczestnictwa kultu­ralnego w Polsce do roku 2000.Zasadnicze kierunki tego rozwoju rysują się — w świetle tego, co powiedziano uprzednio — jako wy­nik przemian zachodzących przede wszystkim w czte­rec h dziedzinach (wyodrębnionych zresztą na różnychzasadach): ęgalitaryzacji społeczeństwa lub znąęgnego-zróżni- cowania możliwości uczestnictwa w Jnilturze^  ujednolicenia lub zróżnicowania wzorów kulturo­wych;  „humanistycznego” lub „techniczno-konsumpcyj- nego” charakteru uczestnictwa kulturalnego;   autentyczności lub wtórności i imitacyjności ak­tywności kulturalnej.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)