ISTNIEJĄCE SZANSE

W naszych dalszych rozważaniach będziemy się starać o przedstawienie argumentów wspierających tę hipotezę.Dążyć przy tym będziemy do sformułowania pew­nych, rysujących się dziś, wariantów — w szczególności zaś wariantów, które niejednokrotnie nazywaliśmy wariantami „szans”. Inaczej mówiąc, do rozważań na­szych wprowadzimy pewne elementy normatywne — wyraźnie jednak rozróżniając pomiędzy tym, co „możli­we” lub „prawdopodobne”, a tym, co „pożądane”. Nie znaczy to zresztą, żebyśmy prezentowali tu tzw. prognozę normatywną (uważamy zresztą określenie ta­kie za wewnętrznie sprzeczne).

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)