ISTOTNE CZYNNIKI

Sześć pierwszych czynników ma przy tym charakter „endo­genny” — związane są one ze zróżnicowaniem we­wnętrznym społeczeństwa polskiego; czynnik szósty — „egzogenny” — dotyczy naszego miejsca w kontekście międzynarodowym. Czynnikami tymi są:  struktura przestrzenna kraju   struktura demograficzna,   struktura i ruchliwość społeczna,  wykształcenie,  poziom życia,   czas wolny,  kontekst międzynarodowy. Zestaw ten nie obejmuje z pewnością wszystkich istotnych czynników — np. takich jak zagadnienia or­ganizacji życia społecznego, które mają z pewnością znaczenie pierwszorzędne.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)