KOLEJNE KONSEKWENCJA

Jest tak, jak jest, niezależnie od tego, czy nam się to podoba, czy nie! Powinniśmy ten właśnie wniosek zaakceptować i postępo­wać bardzo ostrożnie przy tworzeniu teorii naukowych. Do problemu fluktuacji próżnio­wych powrócimy w następnym rozdziale. Przy­stąpmy teraz do badania innych iskier rzuca­nych przez brylant fizyki.Kolejną konsekwencją myślenia w katego­riach kwantów jest konieczność stworzenia zu­pełnie nowego obrazu wzajemnego oddziały­wania elektronów. Wzajemne odpychanie się dwóch elektronów jest, z punktu widzenia fi­zyki klasycznej, odpowiedzią każdego z nich na działanie pola elektrostatycznego drugiego —- natychmiastowym działaniem na odległość. Z punktu widzenia fizyki pól kwantowych zja­wisko to powinno być skutkiem tworzenia się anihilacji cząstek. Jakże to dalekie od kla­sycznego opisu!

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)