KOLEJNY ETAP

Etapem kolejnym powinno być  kształtowanie kultury wypoczynku, przeobrażenie cza- su wolnego w nowe treści — w odparciu o niezbędną dó tego infrastrukturę.O   ile względnie łatwiej jest przewidywać potrzeby w dziedzinie zagospodarowania wolnych dni. w bliższym horyzoncie czasowym, o tyle trudniejsze jest przewidy­wanie zmian w dłuższych okresach (np. po’1990 r.). Na­leży przypuszczać, że znaczny postęp, jaki dokona się w dziedzinie usług oraz w zakresie prac związanych z gospodarstwem domowym, doprowadzi do poprawy proporcji między czasem „obowiązków’* a czasem „dy­spozycyjnym” w dniach wolnych od pracy. Zwiększeniu ulegnie więc efektywna ilość czasu wolnego.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)