KONSEKWENCJE ZATRUDNIENIA

Dwie co najmniej konsekwencje zatrudnienia w usługach zwracają na siebie uwagę: przede wszyst­kim wzrost zakresu kontaktów personalnych w dzia­łalności zawodowej człowieka. Kontakty owe mają co prawda z reguły charakter rzeczowy, niemniej jed­nak — w porównaniu do pracy w zakładzie produkcyj­nym — stwarzają znacznie większe pole styczności międzyludzkich. Drugie zjawisko to względne zmniej­szenie rozdziału pomiędzy sferą życia w pracy i poza pracą przy zatrudnieniu w usługach — w porównaniu z zatrudnieniem w produkcji (między innymi większa możliwość wykonywania pewnych przynajmniej prac we własnym mieszkaniu).

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)