LIKWIDACJA DYSPROPORCJI

Nie czujemy się na tym miejscu zobowiązani do przy­pominania, jak bardzo sytuacja kulturalna w Polsce roku 1974 różni się od międzywojennej, czy od kata­strofalnej sytuacji roku 1945. Dla naszych celów znacz­nie ważniejsze są porównania „do przodu” niż „do ty­łu”. Z tych perspektywicznych porównań wynika zaś, że zasadniczym problemem stojącym przed polityką : kulturalną w naszym kraju w najbliższych latach bę­dzie dokonanie szybkiego postępu w dziedzinie rozwoju infrastruktury kulturalnej.Likwidacja obecnych dysproporcji jest jednym z naj­bardziej doniosłych warunków odgrywania znaczącej roli naszej kultury w międzynarodowej wymianie, jak i ograniczenia ulegania wzorom „niepożądanym” społecznie (w sytuacji, gdy nie ma przecież możliwości izolacji od takich wpływów).

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)