MARGINES SPOŁECZNY

Prawdopodobnie istnieć będzie ponadto w przyszłoś­ci pewien styl życia „marginesu społecznego”. Albo­wiem wolno oczekiwać, iż chociaż w perspektywie lat 1990—2000 instytucje zabezpieczenia społecznego roz­winą się w naszym kraju tak znacznie, że wyelimino­wany zostanie niedostatek, a jednostki upośledzone (ka­lectwo, patologia umysłowa itp.) znajdą się pod opieką państwa :— to nie można wykluczyć zjawiska „niedo­statku z wyboru”, odrzucenia wartości materialnych i duchowych akceptowanych przez większość społe­czeństwa.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)