NA KORZYŚĆ TEZY

Na korzyść tezy o powszechności obrotu przemawia to, że Ziemia wybrzusza się na równiku, a także występowanie innych efektów związanych z jej obrotem, które zniknęłyby, gdyby Ziemia nigdy się nie obracała. Z pew­nością więc obrót nie jest czymś względnym, lecz czymś absolutnym. A jednak trudno nadać sens ruchowi abso­lutnemu, jak na to pierwszy wskazał biskup Berkeley. Jak moglibyśmy stwierdzić, że jedna kula obraca się wokół innej, gdyby nie było na dalszym planie żadnego układu odniesienia złożonego z gwiazd stałych, czyli reszty wszech­świata? Z pewnością tylko ruch w zględem tego układu odniesienia ma jakiś sens.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)