NAJPOWAŻNIEJSZA OFIARA

W tym wszystkim najważniejsza jest możliwość, że stałe uniwersalne zmieniają się z upływem czasu! Wszystkie te godne uwagi efekty, od ugina­nia się światła do skończonych rozmiarów wszechświata, wynikają z równoważności gra­witacji i przyspieszenia. Po drodze jednak wje­chaliśmy w nieco niefrasobliwym stylu na pe­wien delikatny grunt. Powinniśmy odnotować, jakie powstały straty, i naprawić co trzeba.Najpoważniejszą być może ofiarą tej eskapa­dy jest prędkość światła. Nie jest ona dalej stała, lecz zależy od potencjału grawitacyjnego. Można to samo w sobie zaakceptować, skoro nie można odwołać się do uprzywilejowanego obserwatora, usytuowanego w otoczeniu pozba­wionym grawitacji, który mógłby obserwować tę przemianę prędkości.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)