NIEKORZYSTNY WARIANT

Wariant ten byłby wysoce niekorzystny z punktu widzenia perspek­tyw rozwoju kultury polskiej, a nawet całokształtu rozwoju społeczno-ekonomicznego kraju. Pozostawiałby on znaczną część ludności w zacofaniu kulturalnym, uniemożliwiającym aktywne uczestnictwo społeczne, sprostanie wymaganiom rewolucji naukowo-technicz­nej. Wariant drugi polegałby na tym, że szanse uczest­nictwa w kulturze w stosunkowo mniejszym stopniu zależałyby od indywidualnych dochodów, a nawet sto­sowano by w zakresie zaspokajania potrzeb kultural­nych politykę rekompensowania nierówności w innych dziedzinach (np. wynikających z zamieszkiwania terenu dającego mniejsze szanse na uzyskiwanie wyższych do­chodów).

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)