NIEOKREŚLONE WYBORY

Znaczną część dochodów można przeznaczać na alkohol, można również na^ za­kup książek; na urządzenie mieszkania, czy raczej na turystykę. .(Wymienione zróżnicowania możliwości wy­borów podaliśmy jedynie jako przykłady, bez próby ich wyczerpania i systematyzacji).Wyborów tych nie można określić w równie przejrzysty sposób jak poziom życia, który posiada wymierzalne parame­try w postaci zarobków miesięcznych lub dochodów na osobę w rodzinie. O wyborach owych w jakiejś mierze informują badania budżetów rodzinnych (struktura ko­szyka), lecz również pewne obyczaje i tradycje klaso­we, regionalne i rodzinne; a także wybory ukształto­wane w wyniku indywidualnych biografii, preferencji, potrzeb i zainteresowań.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)