NIERUCHOME CIAŁO

Jeśli jednak ciało jest nieruchome, temu przyciąganiu powinna prze­ciwstawiać się inna siła. Jest to nowa siła — siła Sciamy wprost proporcjonalna do przyspie­szenia i, podobnie jak siła elektromagnetyczna, odwrotnie proporcjonalna do odległości. Tak Słońce, jak i reszta wszechświata wywierają tę nową siłę na ciało, ponieważ są w ruchu przyspieszonym. Wiemy jednak, że ilość ma­terii wzrasta w miarę zwiększania się odległo­ści. Podobnie jak powierzchnia kuli, rośnie proporcjonalnie do kwadratu odległości. Tak więc wzrost ilości materii w miarę oddalania się od ciała z nadwyżką wyrównuje słabnięcie siły Sciamy w miarę wzrostu odległości. W kongalaktyki doko­nują największego wkładu w jej wielkość.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)