ODDZIAŁYWANIE NA SIEBIE

Tak więc dwa elektrony mogą być od­dalone od siebie na dowolną odległość i ciągle brać udział w tej kwantowej grze wymiany, ponieważ zawsze znajdą się fotony wirtualne o  wystarczająco małej energii. Kwant, którego masa spoczynkowa jest różna od zera, nie mo­że mieć energii mniejszej niż energia jego masy spoczynkowej, dlatego też nie może być wy­mieniany w procesie wirtualnym, jeśli czas między jego wysłaniem i pochłonięciem byłby zbyt długi. Cząstki dokonujące tej wymiany nie mogą być zbyt odległe od siebie.Teraz rozumiemy, że cząstki, które uczestni­czą w oddziaływaniu silnym, muszą mieć masę, ponieważ niejako automatycznie zmniejszy ona zasięg ich oddziaływania. Znając ten zasięg, możemy obliczyć masę — jest ona około 200 razy większa od masy elektronu.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)