OGROMNA LICZBA CZĄSTECZEK

Rzeczywisty układ składa się z ogromnej liczby cząstek rozmaitych rodzajów, które znajdują się w indywidualnym i zbiorowym ruchu i zajmują pewien obszar przestrzeni przez pewien czas. Dlatego też opis najbardziej: prawdopodobnego stanu takiego układu jest oczywiście dużo trudniejszym zadaniem. Jed­nakże idee, do których możemy się odwołać, aby rozwiązać ten problem, są proste i jasne.Przede wszystkim wprowadzamy proste po­jęcie, które uwalnia nas od obowiązku uwzględ­niania czasu w opisie. Wyobraźmy sobie, że nasz rzeczywisty układ trwa w stanie nieza­kłóconym w fizycznym kontakcie z otoczeniem przez długi okres, dzięki czemu jego właści­wości stają się niezależne od upływu czasu — podobnie jak kawałek mięsa włożony do za- mrażalnika po ochłodzeniu jest utrzymywany w stałej temperaturze. Mówimy wtedy, że układ jest w stanie równowagi termodynamicz­nej z otoczeniem. Jeśli ograniczymy naszą uwagę do układów w stanie równowagi, zna­cznie uprościmy nasze zadanie.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)