OGROMNA ROLA

Wydaje się, że te — obecnie nie doceniane — procesy odegrają w przyszłości ogrom­ną rolę. Z drugiej zaś strony coraz wyraźniej zaznaczy się prawidłowość jeszcze bardziej ogólna i doniosła: za­leżność tempa rozwoju ekonomicznego od ogólnego roz­woju kulturalnego — w szczególności zaś właśnie od poziomu wykształcenia., Przy utrzymaniu wysokiego prestiżu wykształcenia wystąpić może — w skali dotychczas nie znanej — za­potrzebowanie na uzupełnianie wykształcenia podsta­wowego, średniego i wyższego przez dorosłych. Sprzy­jać temu będą zarówno procesy zachodzące w sferze pracy {wzrost jej komplikacji, intelektualizacji), jak i wzrost ilości wolnego czasu.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)