OKREŚLONE WARTOŚCI

Teoria kwan­tów mówi raczej o przewidywanych niż określonych wartościach poszczególnych wielkości, raczej o prawdopodobieństwie niż o pewności. Przewidywanie jest więc bardziej niepewne, skutek — związany z przyczyną w bardziej rozmyty sposób, szczególnie w sytuacjach obej- mujących pojedyncze zdarzenia. Klasyczna or­bita elektronu w atomie przestaje istnieć — staje się tylko chmurą prawdopodobieństwa znalezienia elektronu w danym obszarze prze­strzeni. Zachowanie energii i pędu dotyczy tylko wartości średnich, w indywi­dualnych zaś przypadkach energia może two­rzyć się z niczego i znikać bez śladu.

 

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)