OLBRZYMIE CIŚNIENIE

Taką siłą jest olbrzymie ciśnienie powstające wewnątrz gwiazdy kur­czącej się pod wpływem działania własnej gra­witacji. Siła ta może wgnieść elektrony w ją­dra i przekształcić gwiazdę w ciało złożone wy­łącznie z neutronów — w gwiazdę neutronową. Jest to obrazowa miara dążności elektronów ku swobodzie. Trzeba ciała wielkości gwiazdy, aby je przytrzymać w jednym miejscu. Ilekroć próbujemy w jakiś sposób zniewolić elektron, czy to przez zmuszenie go do przeby­wania wewnątrz ograniczonej przestrzeni, czy to przez skierowanie jego lotu ku szczelinie, przez którą ma przelecieć, tylekroć upiera się on przy swojej swobodzie działania i wykazuje to w charakterystyczny sposób. Elektron jed­nakże nie ogranicza się do biernych demonstra­cji. Może korzystać ze swej swobody przez na­ruszanie zasad zachowania energii i pędu.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)