OPIS LICZBY I RODZAJU

Następnie opisujemy liczbę i rodzaj cząstek należących do układu oraz objętość, jaką on zajmuje. To załatwia sprawę identyfikacji ukła­du i jego miejsca w przestrzeni. Teraz powin­niśmy wyliczyć i określić wszystkie stany dy­namiczne, które mogą być stanami tego układu. Oznacza to wyszczególnienie każdej możliwej wartości pędu cząstki lub odpowiadającej jej fali (jest to w rzeczywistości łatwiejsze do wy­konania niż się wydaje). Ponieważ przypusz­czamy, że rozumiemy fizykę tego układu, mię­dzy pędem i energią zachodzi znana nam rela­cja i są określone wszystkie możliwe stany energetyczne układu. Możemy wyobrazić sobie te stany jako odpowiednią liczbę pudełek, w które wkładamy cząstki lub kwanty. Maże­my więc teraz zastanowić się, na ile sposobów uda się nam to uczynić i ewentualnie wyśle­dzić rozkład najbardziej prawdopodobny, ten o  największym stopniu nieuporządkowania.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)