ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU

Wiązać się to bę­dzie z koniecznością organizowania wypoczynku przez miejskie instytucje kultury, sportu i wypoczynku. Pro­blemem o szczególnej doniosłości będzie przy tym pra­ca nocna.Wreszcie należy założyć, że decydującym czynnikiem stanie się wzrost potrzeb ludności w zakresie uczest­nictwa w kulturze, wiążący się ze wzrostem poziomu wykształcenia oraz wzrostem poziomu życia, których konsekwencje w odniesieniu do infrastruktury kultu­ralnej będą wzmożone przez wzrost ilości czasu wol­nego. Ogólnie trzeba stwierdzić, że skracanie czasu pracy — jako czynnik zwiększający ilość czasu wolne­go — spotęguje wiele przewidywanych zmian uczest­nictwa w kulturze, wynikających z przemian w innych dziedzinach.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)