PO REFORMIE CZASU PRACY

Jak wynika przy tym z badań przeprowadzanych za granicą w okresie kilku lat po reformie czasu pracy — dominujące formy wy­poczynku w rozszerzonym wymiarze czasu lokalizo­wane są najczęściej w ramach własnego mieszkania (przy współudziale rodziny): przy telewizji, radiu lub książce.W tych krajach socjalistycznych, gdzie skrócono czas pracy, nie zaobserwowano większych zmian frekwen­cji na przedstawieniach teatralnych i widowiskowych.Przedstawienia teatralne, wprowadzone w pierwszym okresie w soboty przed południem, zostały zlikwido­wane z braku zainteresowania ze strony publiczności. Natomiast w soboty cieszyły się powodzeniem imprezy sportowe.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)