PODNIESIENIE JAKOŚCI NAUCZANIA

Podniesienie jakości nauczania (w tym wprowadzenie nowych jego metod) oraz zacieśnienie współdziałania systemu oświatowego z systemem instytucji kultural­nych jest również warunkiem uporania się z proble­mem dzieci specjalnej troski, problemem, który za­pewne będzie narastał w perspektywie roku 2000. Liczebność tej kategorii w naszym kraju trudna jest do ścisłego ustalenia — zarówno ze względu na nieo­strość kryteriów, jak i niedorozwój diagnostyki (me­dycznej i społecznej). Można spodziewać się, że zagad­nieniu temu poświęci się wiele uwagi w najbliższych latach — i to zarówno ze względów humanitarnych, jak ogólnospołecznych.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)