POJĘCIE PRAWDOPODOBIEŃSTWA

Fizyka, z którą mieliśmy dotąd do czynienia, jest prosta i przyjemna, gdy doty­czy tylko kilku cząstek. Czy możemy mieć nadzieję, że znów wyłoni się prostota, gdy liczba rzeczy stanie się ogromna? Możemy. Jeśli po­rządek i pewność jest jednym końcem widma, to czy możemy szukać prostych idei na prze­ciwnym jego końcu, gdzie króluje absolutny nieporządek i niewiedza? Możemy. Istnieją! prawa rządzące zachowaniem się wielkich liczb prawa prawdopodobieństwa. Pojęcie prawdopodobieństwa powinno się za­liczać do podstawowych idei fizyki na równi z pojęciami przestrzeni, czasu, energii i pędu. Jednakże choć łatwo zrozumieć, czym jest prze­strzeń i czas, i nietrudno przyswoić sobie, czym jest energia czy pęd i czym się one róż­nią wzajemnie, idee dotyczące przypadku wy­dają się trudniejsze do zrozumienia i od czasu i do czasu popadają w konflikt z naszą intuicją.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)