POLITYKA EKONOMICZNA

Taka lub inna polityka eko­nomiczna państwa ustalająca relację pomiędzy spoży­ciem indywidualnym i spożyciem zbiorowym określi więc w znacznym stopniu rozwój uczestnictwa kultu­ralnego.Czynnikiem następnym (zresztą ściśle związanym z dwoma poprzednimi) będą przemiany modelu kon­sumpcji naszego społeczeństwa, zmiany struktury wy­datków ludności, a zwłaszcza przesunięcia w wydatkach związanych z aktywnością kulturalną. Przewidywania szczegółowe w tej dziedzinie są bardzo trudne, omawia­ne zjawiska zależą bowiem od polityki ekonomiczno- -społecznej oraz polityki kulturalnej najbliższych kil­kunastu lat — głównie zaś od tego, w jakiej mierze wydatki ludności na kulturę ulegną podwyższeniu wskutek zmiany struktury konsumpcji — polegającej w szczególności na zwiększeniu wydatków na artykuły nieżywnościowe.

Cześć, z tej strony Agnieszka. Zapraszam Cię na cotygodniowe maratony wpisowe poświęcone technice! Nowinki, ciekawostki, informacje i wskazówki, to wszystko znajdziesz na moim blogu!
Wszelkie prawa zastrzeżone (C)